ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
บริการทำหมันสุนัขและแมว รับจำนวนจำกัด 50 ตัว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชนครั้งที่ 14/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชนครั้งที่ 13/2566
เชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐม ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมแจ้งการเข้าดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566
ตรวจสอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วิธีรับมือกับฝุ่น PM 2.5
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต. นครชัยศรีขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงให้เรียบร้อย
เชิญชวนรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
อบต.นครชัยศรี  เปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2566
อบต.นครชัยศรี เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญร่วมต้นรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ขอเชิญร่วมต้นรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินทักษะพ่อแม่ผูู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กำหนดการประชุมประชาคม สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน  ปี  2565
กำหนดการประชุมประชาคม สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565