ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน
 
ตลาดชุมชนวัดกลางบางแก้ว
ตลาดชุมชนวัดกลางบางแก้ว
ต ล า ด เ ช้ า วั ด ก ล า ง บ า ง แ ก้ ว
พิกัด : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
"บางแก้ว" ชื่อสั้นๆ ที่คนละแวกนั้นเรียกขาน
ตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่คู่นครชัยศรี
มีสินค้ามากมายหลากหลายให้จับจ่าย
.
ผักสดๆ ปลาสดๆ ถูกลำเลียงออกจากสวน
มีทั้งอาหารปรุงสุกพร้อมทานที่ปรุงด้วยหัวใจ
เพราะขายให้แต่คนหน้าเดิมๆ ไม่มีใหม่ จึงทำเต็มที
ทำ ใ ห้ ทุ ก มื้ อ
เหมือนส่งต่อให้คนในครอบครัวที่เขารัก
....................................
ช่วงเวลา : ตี5 - จนกว่าแดดจะร้อนหรือคนหมด
พิกัด : วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ตลาดชุมชนวัดใหม่
ตลาดชุมชนวัดใหม่
ตลาดเช้าวัดใหม่สุปดิษฐาราม เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 9.00 น มีร้านค้าประมาณ 70 กว่าร้าน เป็นตลาดค้าขายของเก่า - เสื้อผ้ามือ2 สินค้ามือ2 - พระเครื่อง - มีร้านค้าอาหารของสด - อาหารการกินหลากหลาย
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,394     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม