ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
บ้านผอบไทยอาร์ท
บ้านผอบไทยอาร์ท

จำหน่าย ผอบ เจดีย์ โกศ บุษบก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รับปิดทอง จำหน่ายทองวิทยาศาตร์ไต้หวัน  และนำ้ยาปิดทอง  พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเหมาะสมในการนำไปใช้งาน  ที่อยู่  33/8  ม.3 ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม  73120  โทร  098-2691569  Facebook มอบ  เจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ราคาถูก  Line:  tongbanguuy   อีเมลล์ :  tongbanuuy@hotmail.com

สบู่ฟักข้าว
สบู่ฟักข้าว

ติดต่อ  นางรุณี   บุญเฮง 
บ้านเลขที่  64/23 บ้านกลาง  หมู่ 3
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
โทร 097 - 0084397

กลุ่มขนมเปี๊ยะสมุนไพร
กลุ่มขนมเปี๊ยะสมุนไพร

ติดต่อ : นางสุนันท์   พินิจพงษ์
60/3 บ้านกลาง หมู่ ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
73120

โทร :  081-1955427

กลุ่มสตรีบ้านกลาง นำ้พริกเผา (สูตรโบราณ)
กลุ่มสตรีบ้านกลาง นำ้พริกเผา (สูตรโบราณ)
ติดต่อ : คุณอุไร   อินทร์ปฐม
71 หมู่ 3 บ้านกลาง ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทร :  034 332322, 09 8132571

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
ติดต่อ : นางชูจิต สายจำปา
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง  ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทร :  034-331673
อีเมล:  cdnakonpathom@thaimail.com

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,287     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม