ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

กิจกรรม
 
แนะนำที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อบต. นครชัยศรี
 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต. นครชัยศรี
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต. นครชัยศรี
วิหารหลวงปูบุญหลวงปู่เพิ่ม
 วิหารหลวงปูบุญหลวงปู่เพิ่ม
พิพิภัฑณ์พุทธวิถีนายก
 พิพิภัฑณ์พุทธวิถีนายก
กระโจมแตร ประดิษฐานพระเจ้าสัวองค์ใหญ่
 กระโจมแตร ประดิษฐานพระเจ้าสัวองค์ใหญ่
ภายในอุโบสถวัดกลางบางแก้ว
 ภายในอุโบสถวัดกลางบางแก้ว
พระสิวลีวัดใหม่สุปดิษฐาราม
 พระสิวลีวัดใหม่สุปดิษฐาราม
หลวงพ่อใจดี วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 หลวงพ่อใจดี วัดใหม่สุปดิษฐาราม
ช้างเอรวัณวัดใหม่สุปดิษฐาราม
 ช้างเอรวัณวัดใหม่สุปดิษฐาราม
 
วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 วัดใหม่สุปดิษฐาราม
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,284     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม