ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

กิจกรรม
 
ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 วันที่ 4,5,6,7เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีนำโดย นายสอ อบเชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีพร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี นำรถบรรทุกน้ำยาพร้อม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ออก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน ที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่น และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อฯ ตามนโยบายการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,285     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม