ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง การเผาตอซังฟางข้าวของเกษตรกร
 
รายละเอียด ในทุกๆช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเริ่มมีการเผาตอซังฟางข้าวเตรียมแปลงปลูก ส่งผลเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากมาอย่างต่อเนื่องบางรายมีพื้นที่ติดริมถนน ควันไฟบดบังสภาพการจราจร มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้ที่สันจรไปมา ทั้งนี้จึงใคร่ขอความกรุณาผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเร่งผสานงานให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ดูแลปัญหาเรื่องนี้ ให้เร่งจัดการปัญหาการเผาฟางข้าวและตอซังข้าว และเร่งใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการในปัญหาเรื่องนี้ เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อน ความเสียหาย เป็นอย่างมากและยาวนาน
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2016-02-26  เวลา : 13:58:46
 
 
 
 
รายละเอียด
 
ผู้ตอบ ผู้ดูแลระบบ
 
วันที่ตอบ 2016-02-29  เวลา : 11:39:46
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,394     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม