ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง ชุมชนตรงวัดกลาง
 
รายละเอียด นำ้ท่วม ในซอยชุมชนตรงวัดกลาง ทราบมาว่า ก่อนน้ำท่วม ทาง อบต บอกว่าจะมาทำทางเดิน ให้ (บ้าน ซอยข้างๆ พี่แดง) แต่ตอนหลัง บอกว่าไม่มีงบประมาณ อันนี้พอเข้าใจ แต่ รบกวนสอบถาม ว่าทำไม ทาง อบต ถึงได้ให้เรือ มาใช้ กับบ้านคุณโสภิณ บ้านเลขที่ 104 เพียงบ้านเดียว ทั้งๆ ที่ บ้านในซอย อีก 2-3 หลัง เดือดร้อน ต้องเดินลุยน้ำ แต่ บ้านคุณโสภิณได้รัรบอภิสิทธิ์ เอาเรือมาใช้ได้เพียงบ้านเดียว ไม่ทราบว่าเป็น งบประมาณของทาง อบต หรือไม่คะ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2022-09-30  เวลา : 14:04:10
 
 
 
 
รายละเอียด - ขออนุญาตตอบคำถาม 
กรณีบ้านคุณโสภิณมายื่นคำร้อง เรื่อง ขอใช้เรือกับทาง  อบต.นครชัยศรี   ทาง อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งเรือให้กับทางผู้ยื่นคำร้องโดยทันที  
- สำหรับเรื่องเรือนั้น  ทางอบต.  นครชัยศรี  ได้ขอความอนุเคราะหยืมเรือจาก  อบจ.  นครปฐม  ไม่ได้เป็นงบประมาณของ  อบต.นครชัยศรี แต่อย่างใด
- ถ้าผู้ร้องทุกข์ต้องการเรือเพิ่มเติม ท่านสามารถมาทำเรื่องยื่นคำร้อง ขอยืมเรือได้ที่  อบต. นครชัยศรี  ทาง  อบต.นครชัยศรี ยินดีนำเรือไปส่งให้ผู้ร้องทุกข์ ณ สถานที่ ที่ผู้ร้องทุกข์แจ้ง และเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมสิ้นสุดลง ผู้ร้องทุกข์ต้องคืนเรือให้แก่ อบต.นครชัยศรีทันที

 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2022-10-05  เวลา : 15:29:28
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,394     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม