ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง ค่าน้ำ ค่าขยะ
 
รายละเอียด ได้ยินเขาคุยกันว่า นส พนิตนันท์ พึ่งสงวนสุข นำเงินค่าน้ำค่าขยะไปใช้ แต่ไม่มีความผิดจริงหรือไม่ โดยเฉพาะค่าน้ำ+ค่าขยะที่ท่วงแล้วท่วงอีก จ่ายเงินแล้วไม่ได้บิลกลับบ้าน เอาเงินไปหมุน แต่มีเงินมาคืนก็ไม่มีความผิดใช่หรือไม่
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2022-09-22  เวลา : 20:47:24
 
 
 
 
รายละเอียด อบต.  นครชัยศรี  ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ผู้ถูกร้องเรียนได้แจ้งว่าไม่เป็นความจริงตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด  หากผู้ร้องเรียนยืนยันตามข้อเท็จจริงที่ได้ร้องเรียนเข้ามานั้น  ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  อบต. นครชัยศรี  หรือาามารถเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  อบต. นครชัยศรี  เพื่อที่  อบต.  นครชัยศรี  ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทางอบต.  นครชัยศรี  รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ  บอบคุณค่ะ
 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2023-05-18  เวลา : 09:40:10
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,390     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม