ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง เผาขยะรอบ2
 
รายละเอียด เผาอีกแล้วเมื่อวานก้เผาวันนี้ก้เผาอีกเมื่อวานแจ้งไปแล้วรอบนึงามเรื่องทีครับ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2022-09-21  เวลา : 16:10:02
 
 
 
 
รายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว   องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี   ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ (รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยค่ะ ทราบหรือไม่ว่าบ้านที่เผาขยะ  เป็นบ้านเลขที่เท่าไหร่ค่ะ  )
 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2022-10-05  เวลา : 14:44:06
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,396     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม