ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง ถนนชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่
 
รายละเอียด ถนนสี่แยกท่านาเส้นขาเข้าไปทางโรงเรียนภัทรญาณเกิดชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ตรงทางโค้ง หลายจุด ทำให้การใช้ถนนไม่สะดวก เวลามีรถสวนจะยากลำบาก เวลาฝนตกมีน้ำขัง อยากให้ทางอบต.ช่วยแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-10-31  เวลา : 15:24:02
 
 
 
 
รายละเอียด ลองติดต่อไปยังเทศบาลตำบลนครชัยศรีดูนะค่ะ เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดของเทศบาลตำบลนครชัยศรีค่ะ ในส่วนของ อบต. นครชัยศรีไม่ได้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นค่ะ  กลัวว่าจะให้ข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง
 
ผู้ตอบ อบต. นครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2022-04-29  เวลา : 10:20:16
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,286     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม