ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
 
รายละเอียด ถนนเส้นเลียบคลองกำนันเกิดชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ ถนนที่ลาดยางมีการยุบเป็นแอ่ง หลายแอ่ง หลายจุด บริเวณปากทางติดกับหมู่บ้านกฤษดานคร บริเวณใกล้ๆ ทางแยกที่มีป้อมยาม ทำให้การใช้ถนนไม่สะดวก เวลามีรถสวนจะยากลำบาก เวลาฝนตกมีน้ำขัง อยากให้ทางอบต.ช่วยแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-07-10  เวลา : 15:32:02
 
 
 
 
รายละเอียด ถนนเลียบคลองกำนันเกิด  กำลังอยู่ในช่วงจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม  ทาง อบต. นครชัยศรีจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะ
 
ผู้ตอบ อบต. นครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2022-04-29  เวลา : 10:24:41
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,276     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม