ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง สอบถามค่าประกันมิตเตอร์ปะปา
 
รายละเอียด ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการคืนเงินค่าประกันมิตเตอร์ปะปาลูกบ้านสามารถรับเงินทางนี้ได้อย่างไรคะในเมื่อบิลที่มาเก็บเงินไม่มีการแสดงหมายเลขผู้ใช้จะหาจากที่ไหนค่ะเพราะที่มีอยู่จ่ายกับทางผู้มาเก็บเงินทาง อบต.ส่งมาแล้วเรียกเงินจ่ายค่าปะปาทุกเดือนในใบเสร็จแสดงแต่ซื่อที่อยู่ และค่าปะปาที่ต้องเสียเท่านั้น ทางลูกบ้านต้องการไปลงทะเบียนเอาค่าประกันมิเตอร์ที่เสียไปคืนตามนโยบายของรัฐบาล เอาเลข11ตัวซึ่งในบิลที่จ่ายไปไม่มี เราสามารถดำเนินการอะไรได้ค่ะ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2020-04-17  เวลา : 12:27:23
 
 
 
 
รายละเอียด          การขอเงินคืนค่าประกันมิเตอร์
1.  หากท่านติดตั้งมิเตอร์ประปากับทาง  อบต. ท่านสามารถติดต่อ  อบต.  ได้โดยตรงโดยนำใบเสร็จค่าติดตั้งเข้ามาติดต่อกับ  อบต.  (การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว)
2.  หากท่านติดตั้งมิเตอร์ประปากับทางประปาส่วนภูมิภาคท่านสามารถติดต่อสอบถามกับประปาภูมิภาคได้โดยตรง


 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2020-06-10  เวลา : 14:19:39
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,394     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม