ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง ถนนชำรุด
 
รายละเอียด ถนนเส้นเลียบคลองกำนันเกิดชำรุดเป็นหลุม เป็นแอ่งขนาดใหญ่ หลายแอ่งบริเวณหัวคลองติดกับถนนบรมฯ เวลาฝนตกน้ำขัง(ท่วมถนนจนไม่เห็น)ไม่สามารถระบายออกได้ อยากให้ทางอบต.ช่วยแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และให้สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เวลาฝนตก
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2019-08-23  เวลา : 09:15:25
 
 
 
 
รายละเอียด ในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีได้ดำเนินลงหินคลุก  เบื่อบบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นไปแล้วค่ะ  ลำดับต่อไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีจะมีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อไปค่ะ  
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2019-11-26  เวลา : 16:33:21
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,289     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม