ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง สะพานในซอยปู่แคล้วอุทิศ
 
รายละเอียด เนื่องจากสะพานในในซอยปู่แคล้วอุทิศ บริเวณท้ายซอย มี่การชำรุดผุพัง เสี่ยงให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ข้าพเจ้าได้ทำการแจ้งไปแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม 2560 แล้วยังไม่เห็นถึงความคืบหน้า ซึ่งเวลาฝนตกหลายๆวันทำให้วัสดุที่ใช้ทำสะพานเกิดอาการผุกร่อน(ไม้เชอร่า) วัสดุดังกล่าวมีอาการร้าวทุกชิ้น และมีบางส่วนที่ชำรุดหัก และทางผู้ใช้สัญจรได้มีการหาไม้มาซ่อมแซม บ้าง สะพานดังกล่าวเป็นทางเดินน้ำทิ้งและระบายน้ำฝนของซอยปู่แคล้วอุทิศ ยังไงรบกวนลงสำรวจพื้นที่จริงและรบกวนแก้ไข้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพราะผู้สัญจรไปมาลำบากและอันตรายเป็นอย่างมากถึงจะมีแค่ไม่กี่หลัง รบกวน ด้วยนะครับท่าน
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2018-04-30  เวลา : 14:45:17
 
 
 
 
รายละเอียด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
ผู้ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
วันที่ตอบ 2018-10-12  เวลา : 15:27:22
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,277     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม